Vedrørende drøftelse af genindførelse af patientrettigheder på kommende forretningsudvalgsmøde

Til Anders Kühnau

Med afsæt i det aktuelle smittetryk, og måske forestående influenzasæson, vil vi foreslå, at vi på det kommende Forretningsudvalgsmøde tirsdag d. 9. december 2020 får en drøftelse om muligheden for en udsættelse af aftalen om genindførelse af behandlingsgarantien pr. 1. januar 2021 indgået mellem Regeringen og Danske Regioner den 29. maj 2020.

En udsættelse af behandlingsgarantiens genindførelse skal ses med den tilgang, “at de mest syge skal behandles først”.

Vi oplever aktuelt også, at personalet på hospitalerne er trætte efter et langt sejt arbejdstræk. Udsættelsen vil være at sende et signal til de ansatte om, at vi “hører og ser dem”.

Vi foreslår, at du bringer vores drøftelse videre til Danske Regioner, samt at der sendes en henvendelse til Sundhedsministeren.

Med venlig hilsen
Peter Møller Andersen
Mette Valbjørn
Else Kayser

Regionsrådsmedlemmer
Region Midtjylland

Den 4. December, 2020.