Velfærd til salg

Privatiseringen af ældreplejen skal stoppes

Jakob02_400
Af Jakob Sølvhøj, folketingskandidat for Enhedslisten

Det er tankevækkende, at produktivitetskommissionen i sin store rapport fremhævede plejehjemmet Søhusparken, som et lysende eksempel på, hvordan man med fordel kunne lade private firmaer overtage ældreplejen. Det lys blev slukket i det første afsnit af TV2’s udsendelsesrække Velfærd til salg, der afslørede en helt uacceptabel uværdig behandling af de ældre.

Interessant var det ikke mindst, at kommissionens rosende ord til Søhusparken alene byggede på udsagn fra firmaets direktør og kommunens mand, der stod bag udliciteringen. Manglen på troværdighed i kommissionens anbefalinger er da til at få øje på.

Det vil naturligvis være forsimplet at påstå, at privatisering generelt vil føre til forhold som dem, vi kunne se i TV2. Omvendt er det ikke overraskende, at Søhusparken efter kommunens egen vurdering har et ringere niveau end kommunens egne plejehjem. For hvordan skulle en privat virksomhed kunne trække store overskud ud af ældreplejen uden, at pengene kom til at mangle i driften.

Private virksomheder, der investerer i ældreplejen, gør det ikke af omsorg for de ældre, men først og fremmest for at tjene penge. Der er naturligvis store forskelle på private virksomheder. Alle skal ikke skæres over én kam, men er gevinsten ved at investere i ældrepleje mindre end investeringer i andre virksomheder, er den selvfølgelig ikke interessant. Det er hele privatiseringens væsen. Derfor skal der findes besparelser. Det kan være på bemandingen, som vi fik illustreret i TV2 udsendelsen, eller gennem ansættelse af personale på ringere løn- og arbejdsvilkår end de kommunalt ansatte. Social dumping er ikke bare noget, der foregår i rengøringsbranchen og på byggepladserne.

Det er omsorgen for de ældre og arbejdsvilkårene for de ansatte, der sættes på spil, hvis privatiseringen af vores ældrepleje får lov at fortsætte. Derfor skal vi stoppe privatiseringen.