07-09-2019 Velkommen til nye medlemmer

LØRDAG D. 7. SEPTEMBER siger vi
VELKOMMEN til mange nye medlemmer

En dag med oplæg, debat og samvær for nye medlemmer og
bestyrelsesmedlemmer

lørdag den 7. september 2019 – kl. 10:30 – 15:30
3F, Granhøjvej 16, Silkeborg

Program:
10:30 Velkomst, kaffe og fællessang
For nye medlemmer:
10:45 – 11:30 ENHEDSLISTENS historie og politiske fundament oplæg og debat v/MF Søren Egge Rasmussen
11:30 – 12:15 ENHEDSLISTENS organisation og bevægelsesarbejdet v/Jørgen Madsen
For bestyrelsesmedlemmer:
10:45 – 12:15 Emner til debat: Evaluering af valgkampen – nye FT-kandidater i de to
storkredse, hvordan arbejder vi med det – sammenhængen i partiets politiske virke fra afdelinger over by- og regionsråd til Folketing – afdelingernes aktuelle status v/Thorvald Jepsen, Horsens-Hedensted og Lene Fruelund, Silkeborg
12.15-13.00 Frokost
13.00-13.45 ENHEDSLISTENS parlamentariske strategi, og arbejde med forståelsespapiret ’En ny retning for Danmark’ v/Chr. Juhl MF
13.50-14.30 Spørg nogle af ENHEDSLISTENS aktive – Maja Albrechtsen (HB-medlem), Else
Kayser og Signe Lund Jensen (Regionsrådsmedlemmer), Lene Fruelund/Leif Gjørtz Christensen (Byrådsmedlem), Ditte Kromann (FT-kandidat i Vestjyllands Storkreds)
14.45-15.30 Hvilke ønsker og forventninger har I som nye medlemmer til ENHEDSLISTEN og evaluering af dagen afsluttet med en sang.

————————————————————-

Enhedslisten har i regionen fået rigtig mange nye medlemmer inden for det seneste års tid. Regionsbestyrelsen har derfor besluttet at afholde et introkursus for disse mange nye medlemmer.

Afdelinger der tilmelder nye medlemmer som deltagere, deltager samtidig selv med et eller to medlemmer af afdelingsbestyrelsen, da tanken er bedre at inddrage de nye medlemmer i afdelingens politiske og organisatoriske arbejde.

Hele arrangementet opdeles i to dele med særskilte forløb om formiddagen for henholdsvis nye medlemmer og bestyrelsesmedlemmer og om eftermiddagen et samlet forløb for alle deltagere.

Der vil blive rig lejlighed til politiske diskussioner, til gennem debat at blive oplyst nærmere om partiets politiske og ideologiske platform.

Kurset afholdes lørdag den 7. september i Silkeborg fra kl. 10.30 til 15.30.

Regionen byder på frokost, og afdelingerne afholder transportomkostningerne for deltagerne.

Regionsbestyrelsen håber på stor og aktiv deltagelse af såvel nye medlemmer som af afdelingernes bestyrelsesmedlemmer og byder jer alle velkomne til en ny type arrangement, som vi forhåbentlig kan gentage fra år til år.