Ytringsfrihed og demokrati

Debatindlæg v/ Else Kayser, Regionsrådsmedlem, Enhedslisten

“Det nye sker, når den der er tiltænkt tilskuerens rolle begynder at blande sig” (Citat Carl Scharnberg).

Indimellem dukker spørgsmålet om ytringsfrihed op i den offentlige debat og på de sociale medier. Hver gang vi hører, at ytringsfriheden er under pres, er det nødvendigt at spidse ører.  Det gælder også den aktuelle debat i Region Midtjylland i kølvandet på en række personalesager.

I Enhedslisten mener vi, at et aktivt og levende demokrati er afgørende for et godt arbejdsmiljø og en velfungerende offentlig sektor. Det kræver, at medarbejderne har mulighed for og er trygge ved at benytte sig af deres ytringsfrihed.

I grundlovens §77 står, at enhver er berettiget på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Man må ikke fremsætte freds- og ærekrænkende udtalelser. Ifølge justitsministeriets vejledning for offentlig ansatte er demokrati og åbenhed grundlæggende værdier i Danmark. I samme vejledning står, at offentligt ansatte har en udstrakt ytringsfrihed, der betyder, at de som udgangspunkt ikke kan afskediges, degraderes eller på anden måde mødes med negative konsekvenser på jobbet som følge af deres ytringer. Man må dog ikke ytre sig i en urimelig grov form om sin arbejdsplads.

Ovenstående indgik i overvejelserne da Region Midtjylland tilbage i 2006 og 2012 vedtog en fælles MED- og arbejdsmiljøaftale, hvor der dengang som nu dukkede spørgsmål op om ytringsfriheden. Der står: 

”Det er afgørende for udviklingen af et frugtbart samarbejde, at der er dialog, tillid, åbenhed og lydhørhed mellem ledelse og medarbejdere. Vi ønsker en åben og ligeværdig dialog, hvor vi giver hinanden tilbagemeldinger – både påskønnelse og konstruktiv kritik. Det er legitimt og velkomment, at ledelse og medarbejdere tidligt henleder opmærksomheden på problemer, så de kan løses i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere […] En god dialog og et godt og sikkert arbejdsmiljø kan bidrage til at skabe engagement og arbejdsglæde og være en vigtig forudsætning for en effektiv opgaveløsning og stolthed blandt de ansatte over at være ansat på en af Region Midtjyllands arbejdspladser.”

Det er vigtigt, at offentligt ansatte er trygge ved at bruge deres ytringsfrihed og deltage i den offentlige debat. Det skaber både et bedre arbejdsmiljø og en højere arbejdsglæde. Når medarbejdere ikke tør gøre brug af deres ytringsfrihed og deltage i den offentlige debat, mister vi en vigtig adgang til viden, som er afgørende for en velfungerende offentlig sektor. Også derfor er ytringsfriheden for offentligt ansatte så vigtig at værne om, ellers taber  ”vi os selv”

Med ytringsfriheden følger, at man kan stå og vil stå til mål for egne holdninger. Men det betyder ikke, at man så altid får ret.  Måske er det udtryk for en reel og uforenelig uenighed og hvor der må trække på rådgivning og vejledning udefra i forhold til løsning.

I mine 35 år som organisationsrepræsentant eller nu som folkevalgt har det altid været mig magtpåliggende at sikre ytringsfriheden for medarbejdere. Jeg husker stadig, da jeg som ung sammen med en anden tillidsrepræsentant gik i pressen for at ytre os om nogle arbejdsforhold, fordi vi ikke kunne komme igennem til ledelsen.  Vi troede på det nærmeste, at vi skulle dø, men vi gjorde det, for vi følte os forpligtiget til at gøre det. Vi ”døde ikke af det” og det blev efterfølgende nemmere at opnå gehør for vores synspunkter.

Tilsvarende har jeg og Enhedslisten altid haft som mål at arbejde for et aktiv demokrati på arbejdspladser og i samfund. Region Midtjylland vedtog i januar 2019 9 grundprincipper for borgerinddragelse for borgere og ansatte.  Et princip lyder: At vi ønsker at borgere føler sig hørt og set i samspillet med regionsråd og regionens ansatte.. Principper der forpligtiger.

Den kloge leder eller politiker lytter, hvis ansatte har noget på hjerte. Det kunne jo være, der var problemstillinger man som leder ikke havde set eller hørt. Den gode leder ved, at medarbejdernes viden er afgørende for at skabe en velfungerende arbejdsplads.

Den erfarne leder reagerer dog ikke altid på det første rygte, for så kan der blive nok at løbe efter. Kunsten er at have fingeren på pulsen. Kunsten for medarbejderen, der har noget på hjerte er at overveje om den bedste løsning er at gå i pressen og bruge sin ytringsfrihed, eller om man i stedet skal gå direkte til den ansvarlige. I så fald må ledelsen komme medarbejderen i møde og åbne for dialog i stedet for at lukke ned og kalde til orden. Det sidste kan nemlig betyde, at de ansatte ikke længere tør ytre sig. Og det er skadeligt for det såvel arbejdsglæden som den velfungerende arbejdsplads.

Hvis dialogen ikke fører til afklaring eller evt. ændringer, så skal man ikke afholde sig fra bringe sagen op i den offentlige debat, hvis man mener at den kan bære og at man kan stå inde for den. Det kan kræve mod og at argumenterne er i orden.

Ytringsfriheden i den offentlige sektor er en tilbagevendende problemstilling. Den er vigtig fordi den offentlige sektor er en del af vores fælles samfund. Den er et resultat af demokratiske beslutninger og den kræver derfor, at vi skaber de rigtige forudsætninger for et levende og aktivt demokrati, også på arbejdspladsen. Ytringsfriheden og den offentlige debat er af afgørende betydning for gode arbejdspladser og en velfungerende offentlig sektor. Derfor skal de ansatte aldrig frygte at ytre sig.