Baggrundsgruppen

Baggrundsgruppen er den gruppe i Enhedslisten Midtjylland, der støtter regionsrådspolitikerne i deres daglige arbejde. Gruppen er sammensat af regionsrådsmedlemmerne, de forreste suppleanter og medlemmer valgt på repræsentantskabet. Derudover er alle medlemmer af Enhedslisten i Midtjylland velkommen på møderne.
Gruppen har faste møder, som falder inden hvert møde forretningsudvalget. Har taler de om dagsordenen for forretningsudvalget og derefter regionsrådet. Udover de faste møder kan der være særlige møder i forbindelse med initiativer, budgetforhandlinger eller lignende.

Hvis du er medlem og ønsker at tage del i arbejdet i baggrundsgruppen, kan du kontakte et af regionsrådsmedlemmerne eller skrive til regionsekretær Esben Bøgh Sørensen på: esben.bs@enhedslisten.dk

Baggrundsgruppemøder afholdes følgende datoer i 2. halvår 2020:
Mandag den 24. august
Mandag den 7. september
Mandag den 14. september
Mandag den 19. oktober
Mandag den 16. november
Mandag den 7. december
Møderne foregår, hvis ikke andet er nævnt ud for mødedatoen, i Solidaritetshuset, Fredensgade 20B, Silkeborg kl. 18:00