Baggrundsgruppe

Baggrundsgruppen er den gruppe i Enhedslisten Midtjylland, der støtter regionsrådspolitikerne i deres daglige arbejde.


Gruppen er sammensat af regionsrådsmedlemmerne, de forreste suppleanter og medlemmer valgt på repræsentantskabet. Derudover er alle medlemmer af Enhedslisten i Midtjylland velkommen på møderne.

Gruppen har faste møder, som falder inden hvert møde i regionens forretningsudvalg. Dagsordenen for forretningsudvalget diskuteres og derefter sager i regionsrådet. Udover de faste møder kan der være særlige møder i forbindelse med initiativer, budgetforhandlinger eller lignende.

Hvis du er medlem og ønsker at tage del i arbejdet i baggrundsgruppen, kan du kontakte et af regionsrådsmedlemmerne eller skrive til kontaktperson Thorvald Jepsen på: [email protected]