Baggrundsgruppen

Baggrundsgruppen er den gruppe i Enhedslisten Midtjylland, der støtter regionsrådspolitikerne i deres daglige arbejde. Gruppen er sammensat af regionsrådsmedlemmerne, de forreste suppleanter og medlemmer valgt på repræsentantskabet. Derudover er alle medlemmer af Enhedslisten i Midtjylland velkommen på møderne.
Gruppen har faste møder, som falder inden hvert møde forretningsudvalget. Har taler de om dagsordenen for forretningsudvalget og derefter regionsrådet. Udover de faste møder kan der være særlige møder i forbindelse med initiativer, budgetforhandlinger eller lignende.

Hvis du er medlem og ønsker at tage del i arbejdet i baggrundsgruppen, kan du kontakte et af regionsrådsmedlemmerne eller skrive til kontaktperson Thorvald Jepsen på: thoremil@thoremil.dk

Baggrundsgruppemøder afholdes følgende datoer i 1. halvår 2020:
Lørdag den 11. januar kl. 11-15, Bogcafe’n, Smedegade 17, Horsens
Mandag den 17. februar kl. 18-21 hos Else i Aarhus
Mandag den 16. marts kl. 18-21 hos Else i Aarhus
Søndag den 19. april kl. 11-14, Bogcafe’n, Smedegade 17, Horsens
Mandag den 18. maj kl. 18-21, Solidaritetshuset, Fredensgade 20B, Silkeborg
Mandag den 15. juni kl. 18-21, Solidaritetshuset, Fredensgade 20B, Silkeborg