Baggrundsgruppe

Baggrundsgruppen er den gruppe i Enhedslisten, Region Midtjylland, der støtter regionsrådspolitikerne i deres daglige arbejde


Gruppen består af regionsrådsmedlemmer, de to første suppleanter for regionsrådsmedlemmerne, og yderligere tre til fem medlemmer valg på repræsentantskabsmødet. Derudover er alle medlemmer af Enhedslisten i Midtjylland velkommen på møderne.

Hvis du er medlem og ønsker at tage del i arbejdet i baggrundsgruppen, kan du skrive til vores Christina Hedegaard Hansen på [email protected].

Gruppen har faste møder, som falder inden hvert møde i regionens forretningsudvalg. Udover de faste møder kan der være særlige møder i forbindelse med initiativer, budgetforhandlinger eller lignende.

Faste medlemmer i baggrundsgruppen

Else Kayser, Aarhus Syd – Mail: [email protected]
Henrik Qvist, Skanderborg – mail: [email protected]
Kristjar Skajaa, Aarhus Syd
Christina Hedegaard Hansen, Horsens
Niels-Peter Mortensen, Syddjurs
Henning Bo Madsen, Ringkøbing-Skjern
Inger Moos, Skanderborg

Øvrige medlemmer i baggrundsgruppen

Thorvald Emil Jepsen, Horsens 
Helle Nørgaard Lundsby, Skive