Regionsrådsmedlemmerne


Enhedslistens medlemmer af regionsrådet er Else Kayser og Signe Lund Jensen

Else er pensioneret sygeplejerske og tidligere formand for sygeplejerskerne i Region Midtjylland.
Else sidder i forretningsudvalget, hospitalsudvalget og udvalget for den nære sundhed. Else er også formand for praksisplanudvalget.
Du kan kontakte Else på Else.Kayser@rr.rm.dk eller 23 70 11 34

Signe er social- og sundhedshjælper og sygeplejestuderende. hun sidder i udvalget for psykiatri og det specialiserede socialområde.
Signe er på barselsorlov fra 1. august 2020 til 31. december 2020
Du kan kontakte Signe på Signe.Lund.Jensen@rr.rm.dk eller 23 70 19 11

Stedfortræder for Signe under hendes barselsorlov: Henrik Qvist
Henrik er socialpædagog og har tidligere siddet i Regionsrådet i 2009-2017.
Henrik sidder i udvalg for udvalget for psykiatri , udvalget for det specialiserede socialområde, psykiatrikoordinationsudvalget mellem organisationer, region og kommuner samt udvalget for de nære sundhedstilbud.
Følger udvalget for regional udvikling så tæt som muligt uden at sidde i udvalget  samt medlem af styregruppen for verdensarv arbejdet.
Du kan kontakte Henrik på hq@rr.rm.dk eller 30 68  37 06