Regionsrådsmedlemmerne


Enhedslistens medlemmer af regionsrådet er Else Kayser og Signe Lund Jensen.

Else er pensioneret sygeplejerske og tidligere formand for sygeplejerskerne i Region Midtjylland.
Else sidder i forretningsudvalget, hospitalsudvalget og udvalget for den nære sundhed. Else er også formand for praksisplanudvalget.
Du kan kontakte Else på Else.Kayser@rr.rm.dk eller 23 70 11 34.

Signe er social- og sundhedshjælper og sygeplejestuderende
Signe sidder i udvalget for psykiatri og det specialiserede socialområde
Du kan kontakte Signe på Signe.Lund.Jensen@rr.rm.dk eller 23 70 19 11.