Regionsrådsmedlemmerne


Enhedslistens medlemmer af regionsrådet er Else Kayser og Signe Lund Jensen

Else er pensioneret sygeplejerske og tidligere formand for sygeplejerskerne i Region Midtjylland.
Else sidder i forretningsudvalget, hospitalsudvalget og udvalget for den nære sundhed. Else er også formand for praksisplanudvalget.
Du kan kontakte Else på Else.Kayser@rr.rm.dk eller 29 44 28 32

Signe er social- og sundhedshjælper og sygeplejestuderende. hun sidder i udvalget for psykiatri og det specialiserede socialområde.
Du kan kontakte Signe på Signe.Lund.Jensen@rr.rm.dk eller 23 70 19 11

Stedfortræder for regionsrådsmedlemmerne ved sygdom og andet fravær: Henrik Qvist
Henrik er socialpædagog og har tidligere siddet i Regionsrådet i 2009-2017.
Du kan kontakte Henrik på henrikqvist1954@gmail.com eller 30 68  37 06