Valgforbund

Vores region Vores ansvar

 Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre i Region Midt har i forbindelse med regionsvalget 2021 indgået valgforbund. Partierne er udover det valgtekniske samarbejde enige om en række fælles pejlemærker.

 Mere klima og bæredygtighed

Både globalt og helt lokalt har vi et ansvar for klima og miljø. Derfor påtager vi os ansvaret for regionalt, at sikre klimamålet om 70 % reduktion af CO2 i 2030. Det kræver konkrete initiativer i regionen og på vores arbejdspladser. Derfor har vi fokus på at udvikle og udbrede de nye løsninger, som sikrer bæredygtige hospitaler, mindre klimaaftryk, mere genanvendelse og grønne busser, tog og ambulancer.

 Fælles Sundhed – Fælles ansvar.

Sundhedsvæsnet står overfor store udfordringer: flere ældre med komplekse lidelser, nye dyre behandlinger og en fortsat ulighed i sundheden i befolkningen. Vi vil tage ansvar for at udvikle vores fælles sundhedsvæsen, så udfordringer bruges som trinbræt til transformation. Ny teknologi, nye måder at arbejde på og fælles ansvar skal være med til at sikre, at vi også kan yde god behandling i fremtiden. Vi ønsker et sundhedsvæsen med nærhed og regional balance, og som i højere grad tilpasser sig det enkelte menneske. På den måde sikrer vi mere lighed i sundhed.

 Psykiatrien – lys i mørket.

Ved sidste regionsvalg forpligtede vi os i fællesskab på at løfte psykiatrien. Vi har siden sikret markante forbedringer, men vi er ikke i mål. Vi vil fortsætte arbejdet med at ligestille psykisk og fysisk sygdom, og vi vil sætte større fokus på forebyggelse. Både når det handler om mental sundhed blandt unge og om forebyggelse af fysisk sygdom og overdødelighed hos mennesker med psykisk sygdom. For at sikre bedre behandling til borgerne vil vi udover at styrke hospitalspsykiatrien, også arbejde for et stærkere samarbejde mellem hospitaler, egen læge, kommunerne og sundheds- og psykiatrihuse.

 Den gode arbejdsplads

En fælles udfordring for vores velfærdssamfund er, at sikre tilstrækkeligt personale nu og i fremtiden. Det kræver et øget fokus på arbejdsmiljø, uddannelse, rekruttering og fastholdelse.

Vi vil sætte fokus på uddannelsesindsatser og kompetenceudvikling med henblik på at sikre arbejdskraft og de rette kompetencer til fremtiden. I samspil med ansatte og ledere vil vi arbejde målrettet med at videreudvikle Den gode arbejdsplads, hvor høj faglighed, et godt arbejdsmiljø, tværfaglighed og balance mellem opgaver og ressourcer understøtter nærvær og behandling af høj kvalitet for borgerne.

Samspil mellem land og by

1/3 del af regionens borgere bor i landsbyer og små lokalsamfund i regionen. Vi ønsker, at understøtte en bæredygtig udvikling i landdistrikterne og samtænke regionens opgaver indenfor klima, mobilitet, uddannelse, sundhed og kultur i samspil med kommunerne for at sikre udvikling i hele regionen.

 Udvikling af det regionale demokrati

Borgernes perspektiv, viden og erfaringer er afgørende for at skabe de rigtige løsninger. Vi vil inddrage borgere og ansatte i arbejdet med at udvikle regionen. Vi arbejder bevidst for at mindske afstanden mellem borgere og politikere.

På vegne af

Socialdemokratiet, Region Midt.
Anders Kuhnau, Regionsrådsformand (A), Mobil 23602768

SF – Socialistisk Folkeparti, Region Midt.
Jacob Klærke, Regionsrådsmedlem (SF), Mobil 26837496

Enhedslisten – De Rød-Grønne, Region Midt.
Else Kayser, Regionsrådsmedlem (Ø), Mobil 29442832

Radikale Venstre, Region Midt.
Hanne Roed, Regionsrådsmedlem (B), Mobil 24969631

Viborg 29. september 2021