Pensionerede skal arbejde til nedsat løn??

Enhedslisten ønsker følgende punkt på til drøftelse i såvel hospitalsudvalg som forretningsudvalg:

På hospitalsmødet 14.4-2023 drøftede vi i spørgsmålet om udsatte aktiviteter på hospitalsområdet ønskede udvalget en afdækning af konkrete tiltag, der er gjort i forhold til anæstesi-operation og intensiv sygepleje samt relevante data herfor. Fint for det.

I tilknytning hertil ønsker jeg en drøftelse med afsæt i en stor artikel i JP den 26.april 2023 “Pensionerede skal arbejde på nedsat løn”

Her beskrives, at ansatte ikke længere får løn med pension, hvis man er begyndt at få udbetalt fra en pensionsordning, som det offentlige har bidraget til. 

Det kunne f.eks være en sosu-assistent eller sygeplejerske, der går på pension, men som vælger at arbejde f.eks 15 timer om ugen.  Her ryger arbejdsgivernes pensionsindbetaling som ellers er en del af den samlede bruttoløn. For de fleste vil det betyde en lønnedgang på omkring 13 %.

Som en sygeplejerske på 66 år udtaler. “Jeg vil gerne arbejde videre, men føler mig til grin”. I stedet for at arbejde på AUH, som er hårdt trængt på operationsygeplejsker, overvejer operationssygeplejersken at tage til Norge. 

Den pågældende sygeplejerske er ikke parat til at udskyde sin pensionering, men vil dog gerne stadig bidrage med lang tids operationserfaring. 

Som jeg har udtrykt tidligere, så er det eksempel på at vi sparer på 25-øren og sætter tusindvis af kroner til på udsat operationskapacitet. 

Jeg ønsker punktet drøftet i såvel hospitalsudvalg som i forretningsudvalg, da det omhandler spørgsmålet om udsat operationskapacitet, men samtidig også omhandler løn-og arbejdsvilkår.

Med venlig hilsen

Else Kayser